kagit-sektorunde-kalsitMikronize kalsit özellikle yazı tabı kağıtları, duvar kağıtları ve kartonların üretiminde selüloza %15-30 arasında katılarak kullanılmaktadır. Yüksek beyazlıkta olması, ucuzluğu ve kağıda kazandırdığı diğer teknik özelliklerden dolayı son 10 yıl içerisinde Avrupa' dan başlayıp tüm dünyada kaolinin yerini alarak kağıt sektörüne girmiştir. Kaolinin dolguda kullanıldığı asit sistemiyle üretim yapan kağıt sektörü son 10-15 yıl içerisinde artan bir ivmeyle nötr tutkallama ve alkali sistem diye tanımlanan yönteme dönmüştür. Üretilen kağıtlarda böylece zaman içerisinde sararma önlenmiş ve kaoline göre daha fazla kalsit dolgusu girme imkanı olmuştur. Bu da daha az selüloz tüketimi daha az optik beyazlatıcı kullanımı demektir. Böylece kalsit çevreye ciddi katkılarda bulunmuştur. Dünyada 18-20 milyon ton olan kağıt sektörü dolgusunun yaklaşık yarısında öğütülmüş kalsit ve PCC ( çöktürülmüş kalsit ) kullanılmaktadır. Bunun önemli kısmı dolgu %25-30 kadarı da kuşe kalsittir. Avrupa'da genellikle yüzde altmışı 2 mikron altında sulu öğütülmüş kalsit %75 su %25 katı halde kağıt sektöründe dolgu amaçlı kullanılır. Yine %88-90, 2 mikron altı sulu öğütülmüş kuşe kalsiti kaplama için kullanılmaktadır. Türkiye'de ise Seka ve bazı özel kuruluşlar 2 mikron altı %42-44 ve kuru öğütülmüş kalsit dolguda kullanmaktadır. Türkiye'de kağıt sektörü tahmini tüketimi 50.000 ton civarındadır

Bu site E-Web Site Tasarım tarafından yapılmıştır.