Pek çok ticari mamulde kullanılan, kristal suyuna sahip bir magnezyum silikat minerali. Bileşimi Mg3Si4O10(OH)2 , sertliği 1, (Mohs sertlik derecesinin en yumuşak standart minerali) özgül ağırlığı 2,82 olup, kristal sistemi monokliniktir. Başlıca, yaprağımsı ve pullu kütle halinde bulunur. Talk sedef pırıltılıdır. Ele yağlı bir hal verir ve eli boyar. Aleve tutulursa yanmaz, parlar ve sertliği yükselir. Talk serpantin gibi olivin ve başka magnezyumlu minerallerin değişmesinden meydana gelir.

Saf halde çok yumuşak olması, talk pudrası ve yüz pudrası olarak kullanılmasını sağlamıştır. Ancak, pekçok talk, ateşe dayanıklı olması ısı ve elektriği kötü iletmesi sebebiyle, seramik sanayiinde ve tavan kaplamasında kullanılır. Kauçuk, boya ve kağıt sanayiinde dolgu maddesi olarak da istifade edilir.

Talk taşının saf olmayan şekli “steatit” veya sabun taşıdır. Sabun taşı, laboratuvarlarda aside dayanıklı tezgah üstü kaplaması, lavabo yapımında kullanılır. Talk, metamorfik bir taş olup, bileşimi serpantine benzer. Genellikle soluk yeşildir, beyaz veya gri de olabilir. Bünyede demir mevcutsa kırmızımsı veya kahverengimsi olabilir. Genellikle dağlık bölgelerde bulunur.

 Ülkemizde Talk Tüketim Alanları

Lastik                                       %25

Seramik                                   % 21

Tarım İlaçları                          % 17

Boya                                       % 15

Pudra                                      %   5

Diğerleri (Döküm,plastik)      % 17